MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam afgerond

Het onderzoek naar de bereikbaarheid van het gebied tussen Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht is afgerond. De afgelopen drie jaar hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de regionale partijen (Provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, regio’s Gooi en Vechtstreek en Amersfoort) samengewerkt aan een studie naar de bereikbaarheidsproblematiek in dit gebied en de mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor. Read more

Verslag erkenning Floriade door BIE

Op woensdag 15 november 2017 werd tijdens de Algemene vergadering van het Bureau International des Expositions (BIE) in Parijs de Floriade Almere 2022 officieel erkend als een A1 wereldtuinbouwtentoonstelling. Deze erkenning werd bezegeld met de overhandiging van een BIE-vlag aan de organisatoren van Floriade Almere 2022. Voor Almere was dit een belangrijk moment, omdat alleen met deze erkenning de Nederlandse overheid andere landen mag uitnodigen om als exposant aan de wereldtuinbouwtentoonstelling deel te nemen. Read more

1 2 3 181