Bijeenkomst cliënt in de hoofdrol STIP OP DE HORIZON 2021

De organisaties CLIP GGz / STIP GGz, Mind en Eigen Wijze Saskia nodigen u van harte uit om 14 september in het Provinciehuis te Lelystad mee te werken aan een STIP OP DE HORIZON 2021 voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in Flevoland.

De bijeenkomst is een vervolg op eerdere bijeenkomsten, “Cliënt in de Hoofdrol” van 15 januari 2016 en “Goede Gezamenlijke zorg” van 20 mei 2016. Doel van de bijeenkomst is gezamenlijk te komen tot een agenda voor Flevoland voor de komende vier jaar. Hierbij staan de volgende thema’s centraal:

  1. Hoe kunnen we de keten rondom cliënten met psychische problemen rond krijgen?
  2. Hoe kunnen wij de individuele cliënt begeleiden en stimuleren in zijn/haar eigen
    ontwikkeling?
  3. Hoe kunnen we vanuit de cliëntenparticipatie de eigen rol van de cliënt versterken?

Doel van deze bijeenkomst is om mensen en instanties uit te nodigen en hun handtekening te zetten onder een plan om samen te werken aan een aantal zaken die nodig zijn om de cliënten weer in de hoofdrol te plaatsen en om de zorg rond de mensen met psychische en psychosociale problemen sterk te verbeteren. In de loop van de 4 jaar tot 2021 zullen periodiek vervolgbijeenkomsten worden gehouden om de stand van zaken, dan wel nieuwe inzichten door te nemen en te bespreken.

Een eerste aanzet tot hoe deze doelstellingen worden gerealiseerd, zal in de workshops vorm worden gegeven.
Wij nodigen u uit aan het eind van deze bijeenkomst met ons mee in beweging te gaan. Dit kunt u doen door uw handtekening te zetten onder de samenwerkingsovereenkomst om aan te geven dat u of uw organisatie meedoet aan dit proces. Indien u nu al weet dat u in het vervolgtraject mee wilt doen kunt u dit al bij voorbaat doorgeven aan de organisatoren. U kunt zich aanmelden via ons mailadres almere@stip-flevoland.nl

Programma

11.30 uur Inloop met koffie en broodjes

12.00 uur Welkom plus korte inleiding dagvoorzitter

12,15 uur Inleiding Marjan ter Avest (directeur Mind)

12.30 uur Theater: Samenwerking rond “De cliënt in de hoofdrol”

13.15 uur Een 3-tal mensen vertellen over hun ervaringen m.b.t.
– overgang van jeugd naar volwassen hulpverlening,
– ervaringsdeskundigheid (h)erkenning,
– cliëntenparticipatie, weer op de rails komen

13.45 uur start workshops:

  1. Hoe kunnen we de keten rondom cliënten met psychische problemen rond krijgen? Basis van gesprek is de 18-/18+ situatie
  2. Hoe kunnen wij de individuele cliënt begeleiden en stimuleren in zijn/haar eigen ontwikkeling? Basis van gesprek is de ervaringskennis
  3. Hoe kunnen we vanuit de cliëntenparticipatie de eigen rol van de cliënt versterken? Basis van gesprek zijn stellingen rond participatie

15.00 uur Korte terugkoppeling uit de 3 groepen.

15.30 uur Plenaire afsluiting

16.00 uur Dankwoord

16.15 uur Afsluiting hapje/drankje