Informatiebijeenkomst heien en intrillen damwanden verbreding A6

Voor de verbreding van de A6 moet Rijkswaterstaat vijf viaducten verbreden en zeven viaducten vernieuwen. Medio juli is aannemerscombinatie Parkway6 hiermee gestart. De werkzaamheden hiervoor kunnen geluidshinder veroorzaken. Om omwonenden zo goed mogelijk te informeren over wanneer en waar deze werkzaamheden worden uitgevoerd, organiseren Rijkswaterstaat en Parkway6 op donderdag 3 augustus van 16.00 – 19.30 uur een inloopbijeenkomst in de keet van Parkway6 aan de Oorweg 5. Read more

1 2 3 81