StemWijzer Flevoland online

CvdK Leen Verbeek (l) en Statengriffier Amanda Kost (r) – Foto: aangeleverd

Commissaris van de Koning Leen Verbeek en Statengriffier Amanda Kost hebben gisteren de Stemwijzer Flevoland gelanceerd. Ook de kandidaat-Statenleden waren hierbij aanwezig. “Elke stem maakt het verschil! Ik hoop dat wij tijdens de verkiezingen op 20 maart met elkaar laten zien dat wij trots zijn op onze provincie. Het is belangrijk dat je je stem laten horen hoe je wilt dat Flevoland verder ontwikkeld. De Stemwijzer kan je helpen om te bepalen welke partij het beste bij jou past,” aldus Leen Verbeek, Commissaris van de Koning. Read more

Vacatures bij Muiderslot

Met boot naar MuiderslotKom werken op het mooiste kasteel van Nederland!
Onder de rook van Amsterdam, ligt het mooiste kasteel van Nederland: het Muiderslot. Mensen die in de buurt wonen en graag vrijwilligerswerk willen doen op deze bijzondere plek zijn van harte welkom! Op dinsdag 12 februari 2019 van 14 tot 16 uur is er een Open Dag in het museumcafé van het Muiderslot. Daar wordt informatie verstrekt over de werkzaamheden. Aanmelden is niet nodig.  Read more

Intentieverklaring beheer en behoud Watererfgoed noordelijk Flevoland

v.l.n.r: Heemraad Jan Nieuwenhuis, gedeputeerde Michiel Rijsberman, wethouder Freek Brouwer van de gemeente Urk en burgemeester Harald Bouman van de gemeente Noordoostpolder.
Foto: Jeffrey Korte

Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, gemeente  Noordoostpolder en gemeente Urk hebben vrijdag 8 februari in Emmeloord een intentieverklaring getekend over de bescherming, het beheer en behoud van watererfgoed in noordelijk Flevoland. Tot het watererfgoed behoren de bruggen, sluizen, stuwen, draaikommen en gemalen. Dit unieke watersysteem ligt ten grondslag aan het ontstaan van noordelijk Flevoland en is van grote cultuurhistorische waarde. Read more

Positieve gezondheid in Flevoland

Gedeputeerde Harold Hofstra heeft 31 januari in Dronten het startsein gegeven voor de opmaat naar een veerkrachtig en gezond Flevoland. Onder grote belangstelling zijn zorgorganisaties en regionale initiatiefnemers geïnspireerd door Pieter Hilhorst en Marja van Vliet (Institute for Positive Health) om een bijdrage te leveren aan de beleving van positieve gezondheid. Met deze kick-off is een traject ingezet voor meer veerkracht en zelfredzaamheid van de Flevolander. Read more

1 2 3 35