Floriade en FlevoFood tekenen Letter Of Intent

Peter Verdaasdonk, algemeen directeur Floriade Expo 2022, en Martin Topper, voorzitter FlevoFood, tekenen bij Vereecken Fruitsappen & Appel- en Perenschilbedrijf Letter of Intent

Floriade Expo 2022 en Vereniging FlevoFood hebben maandag 10 februari een Letter of Intent (LOI) getekend bij Vereecken Fruitsappen & Appel- en Perenschilbedrijf in Dronten om de Flevolandse voedselproducten te promoten tijdens en in aanloop naar de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022.

Floriade Expo 2022 en de Vereniging FlevoFood gaan zich gezamenlijk inzetten voor de promotie van de Flevolandse voedselproducten. Zowel in aanloop naar de Floriade als tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling is er aandacht voor de consumptie en productie van Flevolandse producten. Er wordt samen opgetrokken voor het ontwikkelen van kennis, het leggen van samenwerkingsverbanden en het bieden van een platform voor de Flevolandse voedselproducten.
In deze LOI is ook de vertegenwoordiging van Floriade in de Task Force Korte Ketens vastgelegd. De Task Force levert een belangrijke bijdrage aan de grote veranderingen die ons voedselsysteem in de komende 10 jaar gaat doormaken. Deze oplossingen gaan niet alleen over voeding, maar ook over hoe wij ons tot elkaar verhouden, hoe wij ons landschap inrichten en hoe wij antwoorden vinden op klimaatverandering.

“Flevoland is bij uitstek een landbouwprovincie gericht op voeding. Met FlevoFood starten we deze LOI om met elkaar een positieve impact te realiseren op de voedseleconomie. Het bijeenbrengen van kennis en ontwikkeling over voedselverspilling vormt een integraal onderdeel van de missie Floriade Expo 2022. Aandacht voor de Flevolandse voedselproducten is voor ons onmiskenbaar, “
Peter Verdaasdonk, algemeen directeur Floriade Expo 2022.

Peter Verdaasdonk, algemeen directeur Floriade Expo 2022.

Vereniging FlevoFood

De Vereniging FlevoFood wil katalysator en aanspreekpunt zijn om het Flevolandse voedselproduct te stimuleren zodat zowel producent, afzetkanaal, consument en milieu daarvan optimaal profiteren. De netwerkvereniging van bedrijven, die letterlijk en figuurlijk geworteld zijn in de polder, wordt gevormd door leden die actief zijn in de landbouw, verwerking, logistiek, handel, horeca, catering en retail. De bedrijven binnen de Vereniging Flevofood werken onderling nauw samen en zoeken samenwerkingsverbanden met een groot aantal partners zoals overheden, financiële en kennisinstellingen.

Taskforce Korte Keten

De Taskforce Korte Keten stelt zich samen met Low Food tot doel in de komende jaren de transitie naar een waarden-gebaseerd voedselsysteem te versnellen. In 2030 produceren en consumeren we gezond en duurzaam voedsel en verdienen ketenpartners, inclusief de boer, een eerlijke prijs waarvoor waardering en vertrouwen een voorwaarde is. De herwaardering van de Nederlandse eetcultuur, onder andere door het groeiende internationale aanzien van de Nederlandse gastronomie, is hiervoor essentieel.

Floriade Expo 2022

Iedere tien jaar wordt de Floriade op een andere locatie in Nederland georganiseerd. Van april tot en met oktober 2022 vindt in Almere de 7de editie van de A-1 categorie wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 plaats. Met het thema ‘Growing Green Cities’ richt de Expo zich gedurende 6 maanden op de producten van de Nederlandse Tuinbouw in al zijn facetten zoals Groente & Fruit, Voedingstuinbouwproducten, Uitgangmaterialen en Sierteelt. Op het Floriadepark, dat ca. 60 hectare beslaat, staan de subthema’s Voedsel, Groen, Energie en Gezondheid centraal. Het Floriadeterrein ligt aan het Weerwater, nabij het centrum van Almere en is goed te bereiken vanaf de A6 en vanuit de stad


Bhutan en Floriade Expo 2022 tekenen intentieovereenkomst

Mr. Cornelis Klein, Consul Generaal van het Koninkrijk Bhutan in Nederland en Peter Verdaasdonk, Algemeen Directeur Floriade Almere 2022 B.V. tekenen samenwerkingsovereenkomst in aanwezigheid van Karma Pem (Bhutanees consultant in Nederland), Annemieke van Schaik (Senior Director International Participant Floriade Expo 2022) en Jelle Burggraaff (Director International Participant Floriade Expo 2022.

Het Koninkrijk Bhutan heeft de intentieovereenkomst getekend voor deelname aan de Floriade Expo 2022.

Op vrijdag 10 januari, plaatste Peter Verdaasdonk, algemeen directeur Floriade Expo 2022, zijn handtekening onder de overeenkomst. Consul Generaal Cornelis Klein en Karma Pem, Bhutanees consultant in Nederland vertegenwoordigden het Koninkrijk Bhutan bij de ondertekening. In het land zelf is het document getekend door de minister van Buitenlandse Zaken, mr dr Tandi Dorji. Het is de start van een bijzondere deelname en samenwerking.

Biologische landbouw

Bhutan wil zichtbaar zijn voor de bezoekers van de Floriade. Het land streeft naar een 100% biologisch landbouwsysteem. Het boeddhistische koninkrijk is niet rijk, maar bezit wel een hoog bruto nationaal geluk. Naast de economische welvaart brengt Bhutan ook de ecologische, sociale en culturele welvaart in kaart. Het behoud van culturele identiteit en het beschermen van de natuurlijke rijkdommen van het land spelen een grote rol.

Samenwerking

Op de Floriade in Venlo is een inzending van Bhutan tot stand gekomen met behulp van bedrijven uit de regio en de Rotary. Ook voor deelname aan de Floriade Expo 2022 ligt de uitdaging op tafel om met vereende krachten, Bhutan zichtbaar te maken op de wereldtuinbouwtentoonstelling. Bedrijven, serviceclubs en bewoners die willen bijdragen of ideeën hebben, zijn welkom om zich te melden bij de initiators voor de inzending van Bhutan. www.evenbestaatniet.nl

Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022

Iedere tien jaar wordt de Floriade op een andere locatie in Nederland georganiseerd. Van april tot en met oktober 2022 vindt in Almere de 7de editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 plaats. Met het thema ‘Growing Green Cities’ richt de Expo zich gedurende 6 maanden op de producten van de Nederlandse Tuinbouw in al zijn facetten zoals Groente & Fruit, Voedingstuinbouw-producten, Uitgangmaterialen en Sierteelt. Op het Floriadepark, dat ca. 60 hectare beslaat, staan de sub-thema’s Greening the city, Feeding the city, Energizing the city en Healthying the city centraal.

Het Floriadeterrein ligt aan het Weerwater, nabij het centrum van Almere en is goed te bereiken vanuit de stad, met het openbaar vervoer en vanaf de A6.

Educatieprogramma FloriAlly van start

Peter Verdaasdonk, Algemeen Directeur Floriade Almere 2022 B.V., Liesbeth
Bronkhorst, Directeur Stad & Natuur Almere, Hilde van Garderen, Wethouder Openbare
Ruimte, Kunst & Cultuur en Stadsvernieuwing en Paul Macco, Directeur Collage-Almere,
tekenen samenwerkingsovereenkomst FloriAlly. – Foto’s: www.antonvanbeek.nl

Stad & Natuur en Collage-Almere ontwikkelen in samenwerking met Floriade Almere 2022 B.V. het educatieprogramma FloriAlly voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar in Almere.

Tot en met juli 2022 wordt een aantrekkelijk en afwisselend educatief programma ‘FloriAlly’(voor onder schooltijd) aangeboden op het gebied van natuur & milieu/duurzaamheid en kunst & cultuureducatie. Het programma is afgestemd op basisschoolgroepen 1 t/m 8 en de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs en gelinkt aan Floriade Growing Green Cities.

Educatief programma Florially

Op woensdag 15 januari is de samenwerkingsovereenkomst voor FloriAlly getekend door Liesbeth Bronkhorst, Directeur/bestuurder Stad & Natuur Almere, Paul Macco, Directeur Collage-Almere, Hilde van Garderen, wethouder Openbare Ruimte, Kunst & Cultuur en Stadsvernieuwing en Peter Verdaasdonk, Algemeen Directeur Floriade Almere 2022 BV.
Met FloriAlly bieden Stad & Natuur en Collage-Almere samen met Floriade een educatief programma op het gebied van natuur-, milieu/duurzaamheid-, kunst en cultuureducatie. Het programma loopt tot en met het schooljaar 2021/2022 en is bedoeld voor de basisschoolgroepen 1 t/m 8 en de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs in Almere.

Het lesprogramma is geheel gelinkt aan de vier Growing Green Cities thema’s van Floriade Expo 2022, groen in de stad, voedsel in de stad, energie in de stad en gezondheid in de stad. Thema’s die bijdragen aan een gezonde en duurzame stad, waar Collage Almere en Stad & Natuur, gemeente Almere en Floriade-Almere B.V. graag aan bijdragen. Hier komt een wereld aan natuur, kunst en technologie samen.

Stad & Natuur Almere

Stad & Natuur laat Almeerders de natuur in en rond Almere beleven op een toegankelijke manier. In opdracht van de gemeente Almere worden jong en oud bij de Almeerse blauwe en groene buitenruimte betrokken. Basis voor de activiteiten is het verbinden van de inwoners van Almere en de stedelijke omgeving met de natuur. Om deze doelstelling voor elkaar te krijgen, worden de drie programmalijnen recreatie, educatie en participatie gevuld
met een rijk aanbod van activiteiten.

Collage

Collage is hét centrum voor cultuuronderwijs en geeft in opdracht van de gemeente en met steun van alle schoolbesturen uitvoering aan het kunst- en cultuuronderwijs op de scholen in Almere. Het gemeenschappelijke doel is zorgen voor kwalitatief goed aanbod voor de scholen, deskundigheidsbevordering van leerkrachten en het op schoolniveau inrichten van doorlopende leerlijnen.
Collage verbindt de vraag van de scholen met het culturele aanbod in Almere, waardoor leerlingen tijdens hun schooltijd in aanraking komen met een breed aanbod kunst en cultuur.

Floriade Expo 2022

Tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 bieden verschillende landen, innovatieve bedrijven en inzendingen hun inspirerende ideeën over groen in de stad. Growing Green Cities, het overkoepelende thema van Floriade Expo 2022 toont showcases op het gebied van groen, voeding, energie en gezondheid. Hier komt een wereld aan natuur, kunst en technologie samen.

Almeerse scholen adopteren Floriadebomen

Wethouder Roelie Bosch en leerlingen van De Achtbaan in het bomendepot van de Floriade

Leerlingen van groep 3 en 4 van basisschool De Achtbaan hebben vrijdagmiddag 22 november samen met onderwijswethouder Roelie Bosch de boom Pterocarya fraxinifolia hs (de vleugelnootboom) geadopteerd. Deze boom maakt deel uit van het Groene Stad Arboretum tijdens de Floriade in 2022.

Lees meer
1 2 3 4