Verslag erkenning Floriade door BIE

Op woensdag 15 november 2017 werd tijdens de Algemene vergadering van het Bureau International des Expositions (BIE) in Parijs de Floriade Almere 2022 officieel erkend als een A1 wereldtuinbouwtentoonstelling. Deze erkenning werd bezegeld met de overhandiging van een BIE-vlag aan de organisatoren van Floriade Almere 2022. Voor Almere was dit een belangrijk moment, omdat alleen met deze erkenning de Nederlandse overheid andere landen mag uitnodigen om als exposant aan de wereldtuinbouwtentoonstelling deel te nemen. Lees meer

Eerste boom Floriade Almere 2022 geplant

Jan Willem Griep (Directeur Tuinbouw & Financiën Floriade Almere en wethouder Tjeerd Herrema onthullen een bord ter ere van de eerste aanplant.

Onder het mom ‘De beuk gaat erin!’ is 30 november op het Weerwatereiland in Almere de eerste boom van de Floriade geplant, een rode beuk. Het is het startsein voor de aanleg
van het arboretum: een verzameling bomen en planten die samen het groene hart vormen van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 en van de stadswijk die daarna op het Floriadeterrein verrijst.

Lees meer

SP steunt protestactie Floriade

Op donderdag 30 november is er nabij het Atlantisstraand een actie van een aantal burgers die van harte ondersteund wordt door de SP. Tijdens deze actie willen de betrokken burgers laten horen dat zij het niet op prijs stellen dat er een Floriade wordt georganiseerd met gemeenschapsgeld.

Lees meer

1 2 3 4 5