College stemt in met gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Op 1 augustus 2019 is de wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding van kracht gegaan. Deze wet geeft aan dat het verboden is om in o.a. overheidsinstellingen kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn.

Het college heeft ingestemd met het protocol uitvoering wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. Uitgangspunt van dit protocol is dat personen met gezichtsbedekkende kleding de toegang geweigerd wordt, tenzij zij bereid zijn deze te verwijderen of in ieder geval zodanig aan te passen dat deze persoon herkenbaar is.

Voor producten waarbij persoonlijke aanwezigheid vereist is, wordt de mogelijkheid geboden de gezichtsbedekkende kleding in een aparte ruimte te verwijderen of in ieder geval zodanig aan te passen dat deze persoon herkenbaar is.

Gemeente zoekt eigenaar kajuitboot

Aan de Trekvogelweg te Almere zijn meerdere boten in slechte of verloederde staat aangetroffen. Het is verboden om met een vaartuig een ligplaats te hebben op openbaar water.

De eigenaren van de boten kunnen niet worden achterhaald. De gemeente roept deze op, hun boot voor vrijdag 4 oktober 2019 te verwijderen. Na deze datum zal de gemeente de boten verwijderen.

Na het verwijderen door de gemeente zullen de boten worden opgeslagen bij Afdeling Stadsreiniging, Jeroen Soetens, havenmeester, te bereiken via 14036 of jsoetens@almere.nl en pas aan een eventuele rechthebbende worden teruggegeven indien deze de kosten van bestuursdwang voldoet (minimaal € 185,- + bewaarkosten).

Op grond van artikel 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht kan het vaartuig worden verkocht wanneer de rechthebbende zich niet meldt binnen een termijn van 13 weken na de opslag. De termijn van dertien weken geldt niet als er een duidelijke onevenredigheid bestaat tussen de geringe waarde van het vaartuig en de kosten van bestuursdwang. Er kan dan eerder tot verkoop worden overgegaan. Mocht verkoop niet mogelijk blijken, dan kan het vaartuig worden vernietigd.

De belanghebbende die het met dit voornemen niet eens is kan binnen twee weken na deze publicatie zijn zienswijzen bekend maken bij ons college door het sturen van een brief of door telefonisch contact op te nemen met J. Priester, handhaver Openbare Ruimte, te bereiken op tel 14036.

New Brooklyn: buurt met 1400 nieuwe woningen in Almere Poort

Foto: Wethouder Maaike Veeningen, Peter van der Gugten (Heijmans), Jan van Barneveld (De Alliantie) en Eduard van Luyn (Syntrus Achmea) zijn blij met de afspraken over New Brooklyn.

Gemeente Almere, Heijmans en De Alliantie Ontwikkeling tekenen overeenkomsten

In het Europakwartier Oost in Almere Poort komen 1400 nieuwe woningen. Ontwikkelaars met de gemeente zijn Heijmans en De Alliantie Ontwikkeling en de planning is dat de woningen vanaf eind 2020 gebouwd worden. De buurt krijgt de naam New Brooklyn en onderscheidt zich doordat het bij een relatief dichte bebouwing een ruime en groene opzet heeft.

De nieuwe wijk ontworpen door West 8 is opgebouwd rond de Meent, een kruisvormige groene ruimte. Daaromheen komen gevarieerde woningen gebouwd in de sectoren koop, vrije sector huur en sociale huur. Beoogd belegger voor de vrije sector huurwooningen is Syntrus Achmea.Wethouder Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling, Maaike Veeningen: “Met deze ontwikkeling zorgen wij er voor dat mensen kunnen gaan wonen in een mooie wijk met een mix aan soorten woningen. Wij hebben in onze stad heel bewust verschillende gebieden en deze buurt met het stedelijk wonen met groen en kindvriendelijk ontwerp voegt daar weer iets bijzonders aan toe.” Fietsers en voetgangers krijgen in New Brooklyn de ruimte met brede trottoirs en door de nabijheid van station Almere Poort kan het autogebruik beperkt blijven.

De woningen in New Brooklyn maken onderdeel uit van de ontwikkeling Stadstuinen en zijn een volgende stap bij het verder afronden van de gebiedsontwikkeling van Almere Poort.

Aansluiting Tussenring-Hogering dicht

Kaart Provincie Flevoland

Op woensdag 25 september en donderdag 26 september kan het verkeer tussen 09:00 uur en 15:00 uur geen gebruik maken van de noordelijke aansluiting Tussenring-Hogering (N703-N702).
Tijdens deze afsluiting gelden er omleidingsroutes.

Afsluiting
De afsluiting treft alleen het verkeer richting Amsterdam (in zuidelijke richting): verkeer op de Hogering richting Amsterdam kan niet richting de Tussenring/A6 Almere Buiten-West. Ook kan verkeer op de Tussenring niet naar de Hogering in de richting van Amsterdam. Verkeer richting de Buitenring/Lelystad (in noordelijke richting) ondervindt geen hinder: verkeer op de Hogering richting Lelystad kan naar de Tussenring. Verkeer op de Tussenring kan naar de Hogering richting Lelystad.

Omleidingsroutes
Verkeer tussen de Hogering en Tussenring in zuidelijke richting wordt omgeleid via de Markerdreef en Vrijheidsdreef (en omgekeerd). Verkeer op de A6 naar industrieterrein De Vaart kan gebruik maken van afrit 6 en de Tussenring; omgekeerd loopt de route via de Buitenring en afrit 8.

Werkzaamheden
Eind augustus heeft provincie Flevoland onderhoudswerkzaamheden aan de Hogering-Tussenring uitgevoerd. Op woensdag 25 september en donderdag 26 september vinden afrondende werkzaamheden plaats.

1 2 3 17