allGo wijzigt vanaf 15 december dienstregeling

Op zondag 15 december gaat de nieuwe dienstregeling van allGo in voor het busvervoer in en rond Almere. Jaarlijks wordt de bezetting en dienstregeling geanalyseerd en worden er wijzigingen doorgevoerd. De nieuwe dienstregeling komt mede tot stand op basis van tips en feedback van reizigers en chauffeurs. Ook zijn er gesprekken gevoerd met het ROCOV en de gemeente Almere. Dit alles met als doel een logische reis voor de reizigers met waar mogelijk verbeterde aansluitingen en realistische rijtijden. Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de nieuwe dienstregeling op een rij gezet.

Belangrijke wijzigingen
De rijtijden van alle buslijnen zijn geanalyseerd. Uit de analyse bleek dat ritten regelmatig te vroeg reden. Met ingang van de nieuwe dienstregeling zijn de rittijden realistischer ingesteld, waardoor het minder vaak voorkomt dat de bus te vroeg of te laat langs de halte rijdt. In de vroege ochtend zijn de frequenties van de stadslijnen (M-lijnen) gewijzigd. De stadslijnen rijden voortaan vanaf 7.00 uur de maximale spitsfrequentie. Op zaterdag rijden de bussen het hele jaar door dezelfde dienstregeling. Er is dus geen afwijkende dienstregeling meer op de zaterdag in de vakantieperiodes. De aansluitingen op busstation ’t Oor verbeteren. In de spits betekent dit dat er niet altijd meer aangesloten wordt op Muiden P&R. Op Station Centrum verbetert de aansluiting op de eerste en de laatste treinen. Ook op een nieuwe extra vroege trein naar Schiphol wordt voortaan aangesloten door alle stadslijnen (M-lijnen). In verband met de drukte op lijn M4 en M7 rijden hier voortaan alleen nog grote (15 meter) bussen. Hierdoor hebben reizigers een grotere kans op een zitplaats.

Opmerkingen per lijn
Lijn M3 Station Centrum – Componistenpad
We passen de frequentie van lijn M3 aan. Deze lijn blijft hoogfrequent, maar rijdt over de hele dag iets minder vaak. Daarnaast is de lijn M3 voortaan beter afgestemd op lijn M6. Hierdoor rijden de bussen tussen Station Centrum en Beatrixpark beter verspreid, waardoor er meer reismogelijkheden voor reizigers zijn.

Lijn 22 (FlexiGo) Station Buiten – De Vaart
De halte P.I. Almere van lijn 22 heet voortaan Pontonweg.

Lijn 326 (R-net) Almere-Blaricum
Tussen de haltes Vogelweg en Stichtsebrug wordt een halte toegevoegd voor de R-net lijn 326. De nieuwe halte heet Stichtsekant en komt in de loop van 2020 in gebruik.

Lijn 327 en 327 (R-net) Amsterdam – Almere Haven
In verband met de lage bezetting eindigen er ‘s ochtends zes ritten van de R-net lijnen 327 en 328 vanuit Amsterdam op de Steiger. Deze ritten rijden niet door Almere Haven. Alle andere ritten blijven wel gewoon door Almere Haven rijden.

Lijn 323 en 328 (R-net) Almere – Amsterdam
Met ingang van de nieuwe dienstregeling is lokaal vervoer in Amsterdam toegestaan op de R-net lijnen 323 en 328. Dat betekent dat reizigers die alleen binnen Amsterdam reizen ook mogen in- en uitstappen.

Reis plannen
allGo verzorgt het busvervoer in Almere in opdracht van de gemeente Almere. De nieuwe folders en lijnennetkaarten zijn beschikbaar op www.allgobus.nl/dienstregeling2020. Ook zijn de lijnen en dienstregeling via de interactieve reisplanner te bekijken. Hiermee krijgen reizigers een visueel, begrijpelijk en actueel overzicht van hun reismogelijkheden. Daarnaast attenderen wij onze reizigers op de nieuwe dienstregeling via de beeldschermen in de bussen, de dynamische borden bij diverse haltes en via social media.

College stemt in met gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Op 1 augustus 2019 is de wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding van kracht gegaan. Deze wet geeft aan dat het verboden is om in o.a. overheidsinstellingen kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn.

Het college heeft ingestemd met het protocol uitvoering wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. Uitgangspunt van dit protocol is dat personen met gezichtsbedekkende kleding de toegang geweigerd wordt, tenzij zij bereid zijn deze te verwijderen of in ieder geval zodanig aan te passen dat deze persoon herkenbaar is.

Voor producten waarbij persoonlijke aanwezigheid vereist is, wordt de mogelijkheid geboden de gezichtsbedekkende kleding in een aparte ruimte te verwijderen of in ieder geval zodanig aan te passen dat deze persoon herkenbaar is.

Gemeente zoekt eigenaar kajuitboot

Aan de Trekvogelweg te Almere zijn meerdere boten in slechte of verloederde staat aangetroffen. Het is verboden om met een vaartuig een ligplaats te hebben op openbaar water.

De eigenaren van de boten kunnen niet worden achterhaald. De gemeente roept deze op, hun boot voor vrijdag 4 oktober 2019 te verwijderen. Na deze datum zal de gemeente de boten verwijderen.

Na het verwijderen door de gemeente zullen de boten worden opgeslagen bij Afdeling Stadsreiniging, Jeroen Soetens, havenmeester, te bereiken via 14036 of jsoetens@almere.nl en pas aan een eventuele rechthebbende worden teruggegeven indien deze de kosten van bestuursdwang voldoet (minimaal € 185,- + bewaarkosten).

Op grond van artikel 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht kan het vaartuig worden verkocht wanneer de rechthebbende zich niet meldt binnen een termijn van 13 weken na de opslag. De termijn van dertien weken geldt niet als er een duidelijke onevenredigheid bestaat tussen de geringe waarde van het vaartuig en de kosten van bestuursdwang. Er kan dan eerder tot verkoop worden overgegaan. Mocht verkoop niet mogelijk blijken, dan kan het vaartuig worden vernietigd.

De belanghebbende die het met dit voornemen niet eens is kan binnen twee weken na deze publicatie zijn zienswijzen bekend maken bij ons college door het sturen van een brief of door telefonisch contact op te nemen met J. Priester, handhaver Openbare Ruimte, te bereiken op tel 14036.

New Brooklyn: buurt met 1400 nieuwe woningen in Almere Poort

Foto: Wethouder Maaike Veeningen, Peter van der Gugten (Heijmans), Jan van Barneveld (De Alliantie) en Eduard van Luyn (Syntrus Achmea) zijn blij met de afspraken over New Brooklyn.

Gemeente Almere, Heijmans en De Alliantie Ontwikkeling tekenen overeenkomsten

In het Europakwartier Oost in Almere Poort komen 1400 nieuwe woningen. Ontwikkelaars met de gemeente zijn Heijmans en De Alliantie Ontwikkeling en de planning is dat de woningen vanaf eind 2020 gebouwd worden. De buurt krijgt de naam New Brooklyn en onderscheidt zich doordat het bij een relatief dichte bebouwing een ruime en groene opzet heeft.

De nieuwe wijk ontworpen door West 8 is opgebouwd rond de Meent, een kruisvormige groene ruimte. Daaromheen komen gevarieerde woningen gebouwd in de sectoren koop, vrije sector huur en sociale huur. Beoogd belegger voor de vrije sector huurwooningen is Syntrus Achmea.Wethouder Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling, Maaike Veeningen: “Met deze ontwikkeling zorgen wij er voor dat mensen kunnen gaan wonen in een mooie wijk met een mix aan soorten woningen. Wij hebben in onze stad heel bewust verschillende gebieden en deze buurt met het stedelijk wonen met groen en kindvriendelijk ontwerp voegt daar weer iets bijzonders aan toe.” Fietsers en voetgangers krijgen in New Brooklyn de ruimte met brede trottoirs en door de nabijheid van station Almere Poort kan het autogebruik beperkt blijven.

De woningen in New Brooklyn maken onderdeel uit van de ontwikkeling Stadstuinen en zijn een volgende stap bij het verder afronden van de gebiedsontwikkeling van Almere Poort.

1 2 3 18