Noodopvang door scholen en kinderdagverblijven gecontinueerd

Afbeelding van Jin Huijie via Pixabay

Scholen, kinderdagverblijven en BSO’s in heel Nederland zijn gesloten tot maandag 6 april 2020. Het gaat om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en speciaal onderwijs. Voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen is er noodopvang geregeld. Zo kunnen deze ouders blijven werken. In Almere betekent dit dat deze kinderen sinds afgelopen maandag worden opgevangen door hun eigen kinderdagverblijven en scholen. Alleen waar strikt noodzakelijk, wordt hiervan in goed overleg afgeweken. Op deze wijze wordt de gezondheid en veiligheid van Almeerse kinderen en de medewerkers beschermd én is er zo min mogelijk verandering voor hen in deze al zo hectische tijd.

Uiteraard is er, conform de richtlijnen van het RIVM, geen noodopvang als de kinderen gezondheidsklachten hebben zoals een snotneus, hoesten, keelpijn of koorts. De gemeente Almere, kinderopvangorganisaties en scholen werken intensief samen om deze opvang zo goed mogelijk te regelen. Door de goede ervaringen die we hebben met de huidige oplossing, wordt de werkwijze rondom de noodopvang de komende twee weken op dezelfde manier voortgezet. Wethouder Roelie Bosch van onderwijs is onder de indruk van de inzet van alle betrokken partijen: “Wij hebben veel waardering voor iedereen die bij de noodopvang betrokken is. Ook willen wij onze waardering uitspreken voor al het personeel in het onderwijs in Almere die zich de afgelopen week hebben ingezet om onderwijs op afstand te organiseren”.

Vragen ouders
Ouders die vragen hebben over de opvang van hun kinderen in de huidige situatie kunnen het best contact opnemen met het kinderdagverblijf of de school van hun kind. Blijven er vragen onbeantwoord? Neem dan contact op met de gemeente Almere door te bellen met 14 036 of door een mail te sturen naar leerlingzaken@almere.nl.

Bekijk de lijst van vitale beroepsgroepen.

Start berging Short Stirling bij Almere uitgesteld

De gemeente Almere werkt samen met de provincie Flevoland, de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aannemer Leemans Speciaalwerken toe naar de berging van het wrak van de Short Stirling: een Engelse bommenwerper die tijdens de Tweede Wereldoorlog is neergestort in het Markermeer. De start van de berging was gepland op 30 maart.

Op basis van een grondige risicoanalyse door Defensie is in overleg besloten de berging van het vliegtuigwrak uit te stellen. De geplande bergingsmethode onder water bleek risico’s met zich mee te brengen, doordat in het vliegtuigwrak mogelijk nog munitie aanwezig is. Hoewel deze risico’s klein zijn, neemt Defensie het zekere voor het onzekere. In samenwerking met de gemeente Almere wordt gezocht naar een nieuw bergingsmoment. Hierbij wordt mogelijk een gewijzigde bergingsmethode toegepast.

Publieksdag 18 april

Sinds vorige week gelden er strenge maatregelen in heel Nederland om de verspreiding van het corona-virus af te remmen. Dit is in het belang van de volksgezondheid. Een van de maatregelen is het niet door laten gaan van evenementen waar meer dan 100 man op af komen. De gemeente heeft daarom besloten dat de Publieksdag op 18 april uit voorzorg niet doorgaat. Zodra een nieuwe datum bekend is, geven we dit aan via almere.nl/shortstirling.

Berging Short Stirling

Een aantal jaar geleden is in het Markermeer, noordwestelijk van het gemaal De Blocq van Kuffeler, een vliegtuigwrak gevonden. Het gaat om een Short Stirling: een Engelse bommenwerper die in de Tweede Wereldoorlog vloog bij de bombardementen op Duitse steden. Toevallig is in 2008 een deel van de aandrijfmotor van het landingsgestel van de Short Stirling omhooggehaald. De stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 denkt dat het om de BK716 gaat. In dit vliegtuig zaten zeven bemanningsleden. Het wrak wordt nu geborgen omdat zeer waarschijnlijk ook de stoffelijke resten van de bemanningsleden zich tussen de wrakdelen bevinden.

Om welk toestel het echt gaat en wie er aan boord waren, kan de gemeente pas bekendmaken nadat het toestel is geborgen en de bemanningsleden zijn geïdentificeerd.

Waarom bergen we de Short Stirling?

Het college van burgemeester en wethouders en de Almeerse gemeenteraad willen het vliegtuigwrak bergen. Nabestaanden hebben gevraagd om de stoffelijke resten van hun familieleden te bergen om zo een laatste rustplaats te krijgen. Het college en de raad steunen dit. De bemanningsleden hebben de ultieme prijs betaald, zodat wij ook vandaag de dag nog in vrijheid kunnen leven. Bovendien kunnen de nabestaanden zo waardig afscheid nemen van hun overleden dierbaren.

Maak kans op een Pakket ‘wild plukken’

Deze berging maakt deel uit van het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken. Gemeente Almere is opdrachtgever. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Defensie ondersteunen de gemeente bij de berging met geld en advies.

Het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken startte in 2019 en zorgt voor de berging van circa 30 vliegtuigen waarbij grote kans is op het aantreffen van stoffelijke resten. Dit programma is gestart om aan de lang gekoesterde wens van nabestaanden tegemoet te komen om hun vermiste familieleden een graf te kunnen geven en om zekerheid te krijgen over hun lot. Ook viert Nederland in 2020 75 jaar bevrijding, waarbij de bergingen een betekenisvol gebaar zijn.

Kijk voor meer informatie op almere.nl/shortstirling

ROC van Amsterdam – Flevoland staakt lessen

De snelle verspreiding van het coronavirus en de huidige maatregelen van het kabinet hebben ingrijpende gevolgen voor iedereen. Dat geldt ook voor het ROC van Amsterdam – Flevoland, het VOvA, VAVO en Educatie. De afgelopen dagen is gebleken dat goed onderwijs bieden in deze snel veranderende omstandigheden een moeilijke opgave is. Het welzijn van studenten, leerlingen en medewerkers weegt daarin zwaar. Dat heeft de Raad van Bestuur ertoe gebracht om alle lessen op locatie stop te zetten. Dit geldt in elk geval tot en met vrijdag 20 maart.

Focus op examinering

Het ROC van Amsterdam – Flevoland doet er alles aan om te zorgen dat deze situatie zo min mogelijk invloed heeft op de studievoortgang van de studenten. Daarbij wordt de focus op examinering gelegd. Daar waar examinering plaats kan vinden, gaat deze door voor studenten op de eigen schoollocatie.

Online onderwijs

Het ROC van Amsterdam – Flevoland is druk met het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan via online kanalen. Onderwijs op afstand dus. Komende week wordt per opleiding bekeken wat en of er mogelijkheden zijn om onderwijs op afstand aan te bieden.

Stages

Stages gaan gewoon door zolang de student welkom is op het stageadres. Voor de stages in het buitenland geldt dat het studenten niet is toegestaan om af te reizen naar het buitenland. Studenten die zich in het buitenland bevinden worden geholpen op kosten van de school om terug te keren indien mogelijk.

Gebouwen wel open

De gebouwen van het ROC van Amsterdam – Flevoland blijven open voor activiteiten die niet thuis maar in de schoolgebouwen moeten plaatsvinden. Studenten en medewerkers zijn vandaag hierover geïnformeerd.

Actuele ontwikkelingen

Het ROC van Amsterdam – Flevoland volgt de actuele ontwikkelingen op de voet en houdt zich daarbij aan de gezondheidsrichtlijnen van het RIVM.

Flevo Campus komt met essay wedstrijd

Flevo Campus daagt je uit: schrijf een essay en maak kans op publicatie (en een mooi honorarium). Verplicht binnen zitten? Klim in de pen! Flevo Campus daagt je uit: heb jij een mening over het stedelijk voedselsysteem? Schrijf er een essay over en maak kans op publicatie in onze volgende essaybundel.

De coronacrisis maakt op hardhandige wijze duidelijk wat er echt belangrijk is in het leven: een goede gezondheid en toegang tot voldoende, gezonde voeding. We hopen dat je gezond bent en veilig thuis zit. En als dat het geval is, hopen we ook dat we je kunnen uitdagen. Want Flevo Campus is op zoek naar de beste ideeën over het stedelijk voedselsysteem. En als er iets is wat je goed kunt doen tijdens het binnen zitten, dan is het wel schrijven.

Flevo Campus daagt jou in je corona-isolement uit: schrijf een essay over stedelijke voedselvoorziening en maak kans op publicatie en een fijn honorarium! Want hoe voeden we in de 21ste eeuw een sterk toenemende stedelijke bevolking? Wat ging er mis tot nu toe, en hoe moet het beter? Heb jij goede ideeën over het voeden van de stad, hoe we biodiversiteit kunnen beschermen, of hoe je stedelingen gezond houdt? Hoe zou het gedroomde voedselsysteem eruit zou zien als we opkrabbelen uit deze crisistijd?

Flevo Campus wil het voedselsysteem van de toekomst helpen bouwen. Daarvoor zijn we op zoek naar iedereen die een goed idee heeft. En daarom organiseert Flevo Campus voor de tweede keer een essaywedstrijd. We dagen wetenschappers, journalisten, schrijvers en voedselprofessionals uit om hun ongezouten mening of bevindingen over stedelijke voedselvraagstukken in een scherp essay over te brengen. Met als prijs: publicatie in de jaarlijkse Flevo Campus essaybundel met andere grote namen en een mooi honorarium. Afgelopen jaar wonnen bijvoorbeeld Laura van Oers en Lex Boon een plekje in de bundel.

WAT JE MOET WETEN
Ben jij de schrijver (in spe) die we zoeken? Dien dan uiterlijk 30 april 2020 jouw essayvoorstel in. Het thema van je essayvoorstel moet te maken hebben met stedelijke voedselvraagstukken, en daarbij de nadruk leggen op consumptie. Zeker in deze tijden van crisis een dankbaar en belangrijk onderwerp, waarover we graag jouw ideeën horen.

Het voorstel dat je in eerste instantie schrijft, is een samenvatting van hoe jouw essay eruit gaat zien en is niet langer dan één A4’tje. Deze voorstellen worden beoordeeld door de jury die uiteindelijk de winnaars kiest. De winnaars mogen hun voorstel dan uitwerken tot een volledig essay. Deze wedstrijdeditie worden er (drie) winnaars in drie categorieën gekozen:
Onderzoeksessay: een essay over een nieuw onderwerp waarvoor nog veel onderzoek nodig is. Het honorarium voor de winnaar bedraagt €5.000.
Opiniërend essay: een essay op basis van een sterke mening waarvoor vooraal veel tijd in het scherp formuleren zal gaan zitten, maar waarvoor geen uitgebreid bronnenonderzoek meer nodig is. Ook bestaand werk gebruiken als basis voor een scherp essay valt hieronder. De winnaar ontvangt €3.000.
Studenten- of scriptieprijs: studeer je en heb je een inzicht opgedaan dat een essay verdient? Of schreef je een scriptie over een relevant onderwerp? Pas je idee of scriptie dan aan tot een essay en maak kans op het honorarium van €1.000.


Inspiratie voor je essay nodig? Volg Flevo Campus op Instagram. Om mee te doen mail je jouw essayvoorstel uiterlijk 30 april 2020 naar essaywedstrijd@flevocampus.nl. De voorstellen worden beoordeeld door een commissie onder leiding van professor Peter van Lieshout, psycholoog en filosoof en oud-directeur-generaal op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor alle overige informatie én het volledige reglement, zie onze website.

Flevo Campus ziet jullie voorstellen met grote belangstelling tegemoet!

Vereniging International Almere bestaat 10 jaar


Almere groeit, en ook het aantal mensen dat hier als expat komt werken voor internationale bedrijven in de regio of het aantal mensen dat hiernaartoe verhuist voor de liefde (lovepats).
Een groep internationale mensen zocht elkaar ruim tien jaar geleden op voor steun en contact en om samen een netwerk op te bouwen in Almere. De Facebookgroep heeft inmiddels bijna 2400 leden. Men wisselt tips uit en komt in contact met elkaar. De vereniging zelf telt zo’n 200 ingeschreven leden die onder andere maandelijks op de hoogte gehouden worden.

“Vooral persoonlijke ontmoetingen willen we stimuleren, dus organiseren we maandelijkse en jaarlijkse events om mensen bij elkaar te brengen. Zo hebben we elke maand borrelmomenten in zowel Centrum Stad als in Almere Buiten. We denken erover uit te breiden naar Almere Poort. En elke maand zijn er activiteiten zoals de enige Engelstalige Pubquiz in Almere, een boekenclub, een spelletjesmiddag en ons Dutch Language Café waar mensen op een casual manier de Nederlandse taal met elkaar kunnen oefenen. Daarnaast zijn er onder andere met Pasen, Halloween en Kerst (kinder)activiteiten en kunnen mensen mee met een ‘Welcome in Almere Tour’, georganiseerd door een van onze oud-bestuursleden die officieel gids is”

In 2010 werd de vereniging International Almere officieel opgericht. De geplande viering op zaterdag 14 maart kon geen doorgang vinden door de coronamaatregelen.
Voor meer informatie over International Almere en de openbare events kun je terecht op hun vernieuwde website internationalalmere.com

1 2 3 4 21