Statuten ‘Oogsterwold’ geregeld door Almeer Notaris

Bestuur Oogsterwold bij notaris Van der Meer (foto: aangeleverd)

Door bemiddeling van Mooi Zo Goed Zo kan ‘ Oogsterwold’ een stichting worden. De heer Auke van der Meer van Almeer Notaris heeft, vanuit maatschappelijke betrokkenheid, een grote bijdrage geleverd aan het opstellen van de statuten voor de stichting.

Oogsterwold is een kennisplatform ter ondersteuning van stadslandbouw op de kavels van Oosterwold; het ecologisch produceren van voedsel voor de bewoners zelf en voor hun nabije omgeving. Samen met deze bewoners wil Oogsterwold werken aan hoogwaardige en duurzame verbouw, voedselverwerking en vermarkting van hetgeen op de kavels wordt verbouwd en geoogst.
Door het delen van kennis en ervaring tussen Oosterwolders onderling wil Oogsterwold een bijdrage bieden aan stadslandbouwprojecten in Oosterwold. Daarbij is verbinding het kernbegrip bij uitstek.

Oogsterwold heeft ook een facebookgroep, Oogsterwold, waar wetenswaardigheden en bijzonderheden kunnen worden uitgewisseld, waar vragen kunnen worden gesteld die door mede-Oosterwolders worden beantwoord en waarop de themabijeenkomsten die Oogsterwold organiseert, worden aangekondigd. Ook heeft Oogsterwold een website.

Door het oprichten van een stichting is het voor ‘Oogsterwold’ vanaf nu ook mogelijk om grootschaligere activiteiten te gaan ontwikkelen.

Mooi Zo Goed Zo, onderdeel van De Schoor, welzijnswerk Almere, ondersteunt en bemiddelt voor verenigingen en stichtingen die bijdragen aan een leefbare stad. Mooi Zo Goed Zo helpt hen bijvoorbeeld bij het vinden van sponsoring in de vorm van materialen, middelen, mankracht of expertise.
Meer weten? Kijk dan op www.mooizogoedzo.nl.

Nominatie voor 46e Walk of Fame tegel gestart

Kamp Seedorf op 45e tegel Walk of Fame (2018)

De Walk of Fame wordt dit jaar uitgebreid met tegel nummer 46. Deze tegel heeft betrekking op het jaar 2019. Voor het onderwerp van de tegel kunt u tot 1 april suggesties aandragen. Uit alle voorstellen selecteert de commissie een aantal onderwerpen waarop vervolgens alle Almeerders kunnen stemmen. Krijgt uw suggestie de meeste stemmen? Dan wordt dit onderwerp vereeuwigd op de 46ste tegel van de Walk of Fame.

Was er het afgelopen jaar een gebeurtenis waar u trots op bent? Kent u een persoon die in 2019 van betekenis is geweest voor Almere? Of is er een ontwikkeling die volgens u echt een tegel in de Walk of Fame verdient? Geef voor 1 april 2020 via de site aan welk onderwerp er op de tegel van 2019 moet komen.

De Walk of Fame Almere is een kunstwerk dat de geschiedenis van Almere vertelt. Het werk bestaat tot nu toe uit 45 tegels, één voor elk jaar dat de stad bestaat. Op elke tegel staat een gebeurtenis, een ontwikkeling of persoon die betekenisvol is geweest voor dat jaar. Tot en met 2043 schenkt de Rabobank elk jaar een nieuwe tegel.

Dudok Wonen bouwt sociale huurwoningen

Begin april start de bouw van het appartementengebouw De Driehoek in Almere Poort. Woningcorporatie Dudok Wonen realiseert hier 46 appartementen voor woningzoekenden in de sociale huur. Ongeveer de helft van deze appartementen biedt Dudok Wonen aan met het concept ‘In Between Places’ (IBP). Dit is een woonconcept voor mensen die dringend behoefte hebben aan tijdelijke woonruimte door bijvoorbeeld een gedwongen verkoop van de woning, het overlijden van ouders, of omdat zij net gescheiden zijn.

De gemeente Almere heeft Dudok Wonen in 2017 gevraagd om een vorm van tijdelijke bewoning in Almere te realiseren voor woningzoekenden zonder een zorgindicatie en zonder (een bijzondere) urgentieverklaring. Dudok Wonen heeft hier ervaring mee en vindt het belangrijk. “Er zijn tal van persoonlijke omstandigheden waardoor iemand dringend tijdelijke woonruimte nodig heeft”, vertelt Harro Zanting, directeur/bestuurder Dudok Wonen. “De mensen die we met dit concept een kans bieden, vallen anders tussen wal en schip in de onder druk staande woningmarkt. Zij hebben dringend tijdelijke huisvesting nodig, maar komen niet in aanmerking voor een urgentieverklaring. Met In Between Places en een goede intake door Dudok Wonen bieden we hen tijdelijk woonruimte (maximaal 2 jaar), zodat ze een stabiele basis hebben van waaruit ze hun leven weer op de rit kunnen
krijgen.”

De overige appartementen komen in de reguliere verhuur en worden via WoningNet verhuurd. De verwachte oplevering van De Driehoek is in de zomer van 2021.

Watergolfie groeit uit tot Buurthopper

Vanuit een bewonersinitiatief is beheerder van het Huis van de Waterwijk Erik Jongerden in augustus 2018 gestart met “Watergolfie”.

“Watergolfie” is een elektrische golfkar die in Waterwijk rondrijdt en die het voor mensen die moeilijk ter been zijn, mogelijk maakt om mee kunnen blijven doen aan activiteiten in de buurt. Bijvoorbeeld in het “Huis van de Waterwijk” waar koffieochtenden en andere activiteiten voor hen worden georganiseerd. De aanschaf van “Watergolfie” is destijds mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Samen Sterk Budget van de gemeente Almere.

In de praktijk blijkt dat de behoefte bij bewoners nog veel breder ligt. Het is voor een aantal wijkbewoners een opgave om bij het Gezondheidscentrum, de supermarkt of voor een afspraak bij vrienden en vriendinnen te komen. Met deze signalen van vooral oudere wijkbewoners, is Erik opnieuw mogelijkheden gaan onderzoeken. En zo heeft hij de Stichting Buurthopper Almere opgericht om op deze manier een doorontwikkeling te kunnen realiseren van het “Watergolfie” naar Buurthopper.

Het Oranje Fonds heeft een bijdrage beschikbaar gesteld van € 5.500,- en de Stichting Bladt Charity heeft een bijdrage van € 2.000,- gedaan. Dit heeft de oprichting van de stichting mogelijk gemaakt en tevens is er de mogelijkheid ontstaan om een nieuwe shuttle aan te schaffen. Door deze bijdragen aan de Stichting de Buurthopper kan de shuttle de activiteiten, vanaf 1 april 2020 uitbreiden en zal deze ook in de naastgelegen wijk, de Verzetswijk, inzetbaar zijn.

Inloopavond woonproject HIGHNote

Op de locatie van het parkeerterrein naast de Voetnoot en naast het Stadhuis ontwikkelt gebiedsontwikkelaar AM het nieuwe woonproject HIGHNote. Op maandag 2 maart organiseert AM van 18:00 uur tot 20:00 uur een inloopavond voor geïnteresseerden op het Ondernemersplein in het stadhuis om de plannen te presenteren.

Lees meer
1 2 3 4 5 21