Maaltijdservices voor 65-plussers

De vergrijzing in de gemeente Almere is in volle gang. Op dit moment zijn er 22.066 65-plussers in de gemeente. Dat is 10,8% van de totale bevolking. Het aantal 65-plussers neemt de komende jaren sterk toe. In 2030 telt Almere naar verwachting al 44.000 (17,3%) mensen van 65 jaar of ouder, en in 2040 zijn dat er liefst 59.000 (19,4%). Ook het aantal 80-plussers stijgt: van 4.000 nu naar 15.400 in 2040. Lees meer

De voorschool is er voor iedereen

Wethouder Marjan Haak overhandigt knuffel Pip en het informatiepakket

Op 20 maart kwam wethouder Marjan Haak van Onderwijs langs bij consultatiebureau De Binder om een informatiepakket te overhandigen aan de ouders.
In het pakket zat knuffel Pip en informatie over de Voorschool. Als een kind 14 maanden oud is, geeft het consultatiebureau informatie aan ouders over onder andere de voorschool. Almere telt 42 voorscholen, ook wel bekend als peuterspeelzalen. Lees meer

Almere maakt werk van de Week van het geld

Gemeente, financiële instellingen en basisscholen werken samen om kinderen in Almere te leren omgaan met geld. Kinderen al jong leren omgaan met geld, legt de basis voor financiële zelfredzaamheid op latere leeftijd. Tijdens de jaarlijkse Week van het geld staat op een leuke manier leren omgaan met geld centraal. Ook dit jaar zijn er weer allerlei activiteiten in Almere. Lees meer

Almere op weg naar een nieuwe mobiliteitsvisie

Een goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van een stad. Inwoners, bedrijven en vervoerders hebben elk zo hun eigen wensen en ideeën als het gaat om mobiliteit. Daarom ontwikkelt de gemeente Almere samen met verschillende partners een nieuwe mobiliteitsvisie. Binnenkort wil het college hierover met de gemeenteraad in gesprek. Lees meer

1 2 3 4 5 29