Ondernemers krijgen steun via Zelfstandigenloket

Het kabinet stelt als een van de te nemen maatregelen om bedrijven overeind te houden een tijdelijke, versoepelde regeling in die zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, ondersteunt. Het gaat om een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. In Flevoland is de uitvoering neergelegd bij het Zelfstandigenloket Flevoland. Het loket zal aanvragen voor de nieuwe voorziening alvast wel innemen.

Ondersteuning wordt verstrekt in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Snelle afhandeling (Bbz-regeling)

De tijdelijke regeling is aanvullend op overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal
€ 10.157,-.

Levensonderhoud

Ondernemers met een goedgekeurde aanvraag krijgen voor een periode van maximaal drie maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Deze wordt ‘om niet’ verstrekt: de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Lening

Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Ook zal een lager rentepercentage dan nu in het Bbz geldt worden gehanteerd.

Compensatie

Gemeenten zullen volledig gecompenseerd worden voor het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten.

Nadere uitwerking

In samenspraak met VNG en Divosa wordt de regeling verder uitgewerkt, zodat die nu snel kan worden ingevoerd. Daarbij wordt gekeken hoe een grotere toestroom van aanvragen op snelle en zorgvuldige wijze behandeld kan worden en wat daar verder voor nodig is.

Informatie en aanvragen

Voor informatie en aanvragen voor een aanvullende uitkering en/of voor een lening kunnen Flevolandse ondernemers terecht bij Zelfstandigenloket Flevoland.

Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) is een samenwerkingsverband van de zes Flevolandse gemeenten (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde). Ondernemers kunnen een aanvraag indienen via de website www.zelfstandigenloketflevoland.nl . Daarnaast kunnen ze het ZLF bereiken via de mail zlf@lelystad.nl of door telefonisch contact op te nemen via nummer 0320-278111.

Voor alle landelijke maatregelen die het kabinet neemt om ondernemers te ondersteunen, kijk op rijksoverheid.nl: Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Kinepolis introduceert gratis Discovery Day-initiatief in al haar Europese bioscopen

Mensen blijken vaak onvoldoende op de hoogte over de films die in de bioscoop spelen, merkte Kinepolis. Het aantal films dat geprogrammeerd wordt in bioscopen is de voorbije jaren spectaculair toegenomen: er worden meer films gemaakt en bovendien worden ze vandaag sneller aangeboden via andere media waardoor de levensduur van een film in de bioscoop korter is geworden. De promotie van een film loopt bijgevolg over een kortere periode waarbij minder geïnvesteerd wordt in grote advertentiecampagnes.

Kinepolis zet al jaren in op gepersonaliseerde relatiemarketing via sociale media en e-mail om haar klanten te informeren, maar pakt nu ook uit met een nieuw initiatief: de Kinepolis ‘Discovery Day’. Tweemaal per jaar zal Kinepolis gratis het aankomende filmaanbod presenteren in al haar Belgische, Nederlandse, Luxemburgse, Franse en Spaanse bioscopen.

De menukaart voor het komende bioscoopseizoen wordt gepresenteerd aan de hand van een dynamische trailershow, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een algemeen of familiepubliek. Trailers die gezien worden op het grote scherm hebben – dankzij de sfeer, het beeld en het geluid eigen aan een filmzaal – ook meer impact dan wanneer deze via andere kanalen worden bekeken. Kinepolis testte het ‘Discovery Day’-initiatief eerder dit jaar voor de eerste keer uit in enkele Belgische bioscopen en de reacties van de ruim 2000 bezoekers waren unaniem positief.

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group : “Met onze Discovery Day willen we onze klanten een voorsmaakje geven van de films die ze bij ons kunnen beleven de komende maanden. Want waarom zouden mensen naar de bioscoop komen als ze niet weten wat er speelt? We maken er een leuk event van, klanten gaan met een goed gevoel naar huis en de scores die ze toekennen aan trailers verschaffen ons waardevolle info over het potentieel succes van een film. Dit is een gelegenheid om onze deuren open te zetten en onze menukaart voor te stellen. Het wordt een vaste afspraak met onze klanten, tweemaal per jaar, in al onze bioscopen.”

De Kinepolis Discovery Day is een gratis evenement dat plaatsvindt op 9 november in alle Nederlandse Kinepolis-bioscopen. Klanten hebben de keuze tussen een algemene presentatie en een formule gericht op familie-content.

Meer info en registratie via www.kinepolis.com.

Almere MKB-vriendelijkste stad 2018

Rijssen-Holten is voor de tweede keer op rij de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Almere komt uit de bus als beste stad. Dat blijkt uit een grootschalig tweejaarlijks onderzoek van MKB-Nederland, uitgevoerd door bureau LexNova, waarin 20.000 ondernemers uit alle Nederlandse gemeenten zich hebben uitgesproken over het lokale ondernemersklimaat. Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland bezocht beide gemeenten om de prijzen uit te reiken. Lees meer

1 2 3 4