Opfrisbijeenkomst Veiligheid en Burgerparticipatie in het Veiligheidsmuseum P!T

Onder de titel ‘Souffleur of Regisseur’ organiseert Communicatie Platform Flevoland in PIT een intervisiebijeenkomst over nieuwe verantwoordelijkheid en rollen bij actuele thema’s als Veiligheid & Ondermijning en Burgerparticipatie.

De bijeenkomst vindt donderdagmiddag 7 februari plaats in Veiligheidsmuseum PIT te Almere. Van te voren kunt u een kort bezoek afleggen aan dit museum. De middag verdeelt zich in drie thema’s gekoppeld aan actuele casuïstiek.

Burgermacht (masterclass)

Internationaal spreker Dr. Steven de Waal zal deze middag een masterclass geven over Burgerkracht en Burgermacht. Zijn nieuwste boek dat eind november 2018 uitkwam beschrijft hoe internettechnologie enorme invloed heeft, en disruptief uitpakt op democratie, politiek, opinie en burger-zelforganisatie. Niet enkel als protest, maar ook in solidariteit en coöperatie waardoor overheid en politiek minder belangrijk worden.

Veiligheid en ondermijning is een brandend onderwerp (plenair)

De snelheid van handelen bij incidenten is bijna contrair aan de behoefte om nauwkeurig te werken. Hoe werk je samen met je ketenpartners bij incidenten? Burgers nemen hun eigen experts mee tegenover de deskundigheidsmacht van de gevestigde instanties. Hoe ga je om met de vele meningen van deze mondige bewoners. Zijn er nieuwe verantwoordelijkheden op het snijvlak van veiligheid, zorg en communicatie?
Sonja van der Graaf (woordvoerder Verwarde Personen) en Bart Scholten (Communicatiemanager Zaandam) gaan in op de eigen ervaringen rondom dit thema.

Duurzame transitie in jouw stad (plenair)

Hoe betrek je inwoners bij de duurzame transitie van je stad en hoe kun je de wereldtentoonstelling Floriade2022 inzetten? Kan de Floriade met miljoenen bezoekers uit binnen en buitenland de inwoners van Almere meenemen in een brede collectieve transitie? Een complexe case, want niet alle burgers staan achter dit project. Kun je stadsbewoners zien als experts bij de transitie naar een duurzame gezonde stad? Hoe kun je beleid verbinden aan de uitvoering.
Monique van der Plas (Programma manager Floriade 2022) en Paula Zwitser (Sociaal entrepeneur Broodnodig) zijn betrokken bij duurzame transitie in steden.

Marcel Bril (bestuursadviseur en schrijver van ‘Door de Mist’) en Marcel Kolder (publicist en opschudder van de Publieke Ruimte) zullen de sessies begeleiden.

Deelname kost 25 euro als bijdrage in de kosten. Leden van het Communicatie Platform Flevoland betalen 15 euro. Voor meer informatie, locatie en inschrijving: www.communicatieplatformflevoland.nl

Deel dit bericht op social media!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin