Plannen voor herinrichting Esplanade

“Om Almere op de lange termijn een rol als onderscheidende kern binnen de grootstedelijke regio Amsterdam te laten vervullen, krijgt het hart van de stad de komende jaren een forse verstedelijkingsimpuls.” Met deze tekst begint de brief van B&W aan de gemeenteraad. 

Onderdeel van het rondje Weerwater is de herinrichting van de Esplanade. Op 20 februari 2018 hebben de raadsleden kennis genomen van het Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting van de Esplanade.

Voor de herinrichting van de Esplanade zijn ontspanning, loungen, flaneren, recreëren (horeca) en water(sport) punten van aandacht. Belangrijk daarnaast is de toevoeging van sfeer en beleving in het gebied. Voorbeelden hiervan zijn verlevendiging, vergroening van de openbare ruimte en evenementen in het openbaar gebied. Uitgangspunt is dat de Esplanade een aangename verblijfsruimte in Almere Centrum wordt, met continue evenementen die ‘te gast zijn’. Ook is er oog voor het vergroenen van de Esplanade, het creëren van meer, kleinere en grotere intiemer plekken en het benutten van het bestaande hoogteverschil door het realiseren van een ‘traplandschap’ naar het water toe, toevoeging van een horecapaviljoen en een stadszwembad en een waterspeelelement.

Het Voorlopig Ontwerp is tot stand gekomen door middel van een integraal ontwerpproces, zowel intern als extern. In 2016 is gestart met diverse werkbezoeken met de centrumpartners aan plekken en pleinen in het land.
Daarna is gezamenlijk het programma van eisen vastgesteld en is vanaf begin 2017 via diverse ateliersessies met een groot aantal stakeholders het plan verder uitgewerkt. Stakeholders zijn: ACM, Unibail Rodamco, Bierfabriek/Apollo hotel, de Beren, bewoners The City, VVE The City, KAF, OVSA, Stichting bevrijdingsfestival Flevoland, Challenge Almere – Amsterdam, Bun (als initiatiefnemer van het toekomstige zwembad) en Windesheim. Ook hebben ca. 60 scholieren van het Helen Parkhurst meegedacht over de inrichting en programmering van de Esplanade.

In het Voorlopig Ontwerp zijn 2 varianten opgenomen. Variant A, waarin op initiatief van vastgoed eigenaar Unibail Rodamco een nieuw Foodcourt is opgenomen als aanvulling op de bestaande Foodpassage. Hiermee wordt een
nieuwe gevel met programma en adres gecreëerd op de Esplanade, waarbij de verbinding tussen de verschillende maaivelden wordt verbeterd. Onderdeel is ook toegankelijkheid via het Forum. Voor uitvoering en financiering hiervan is de gemeente afhankelijk van Unibail Rodamco.

Variant B is de basisvariant die gerealiseerd kan worden indien Unibail Rodamco niet instapt. Ook met deze variant krijgt de Esplanade een totaal nieuw uiterlijk, met meer groen, bomen, terrassen naar het plein en aantrekkelijke
verblijfsplekken het hele jaar door.

Naast het proces van het herinrichtingsplan is ook verder gewerkt aan de programmering van de Esplanade. Vanaf 2017 is de programmering van de Esplanade geïntensiveerd en hebben er diverse activiteiten, evenementen en
plaatsgevonden. De ervaringen van de gebruikers, bezoekers van de evenementen en activiteiten zijn betrokken bij het ontwerp voor de Esplanade. Dit allemaal met als doel om bij de herinrichting van de Esplanade zoveel mogelijk aan te sluiten bij de gebruikerswensen en voorwaarden van de Almeerders, zowel bezoekers als omliggende ondernemers/gebruikers.

Voor 2018 wordt er een programmeringskalender in samenwerking met de stakeholders gemaakt. Binnenkort zal met de stakeholders een manifest programmering Esplanade worden ondertekend. De komende jaren zijn via het Fonds Verstedelijking Almer (FVA) middelen gereserveerd om de programmering te starten en te stimuleren. Maar het plan zelf is de grootste aanjager voor programmering door Almeerders en ondernemers.

In maart wordt het ontwerp gepresenteerd aan belangstellenden via een informatieavond. Tijdens deze bijeenkomst zal ook een manifest worden ondertekend door de betrokken samenwerkingspartners. In dit manifest wordt aangegeven dat partijen gezamenlijk de programmering van de nieuwe Esplanade ter hand nemen en hiervoor de herinrichting van de Esplanade als belangrijk kader beschouwen. Het voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt naar een definitief ontwerp. In juni 2018 vindt besluitvorming plaats in het College over de keuzetussen variant A en variant B, inclusief een besluit over de beschikbaarheid van de Esplanade als evenementenlocatie in 2019 (in verband met de uitvoering van de werkzaamheden). De vroegst mogelijke start van de werkzaamheden kan in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden.

Op de politieke markt van 8 maart a.s. wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd door middel van een
tentoonstelling/visuele presentatie.

Deel dit bericht op social media!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin