Procedure werving nieuwe burgemeester Urk stopgezet

De procedure voor de werving van een nieuwe, Kroonbenoemde burgemeester voor de gemeente Urk is tijdelijk aangehouden. Dit heeft de commissaris van de Koning in Flevoland, Leen Verbeek besloten. De vertrouwenscommissie van de gemeente Urk is hierover geïnformeerd.

Het aanhouden van de procedure is een van de gevolgen van de maatregelen rond het beheersen van het Corona-virus. Vanwege de recente ontwikkelingen met betrekking tot het Corona-virus heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanvullende richtlijnen voor het openbaar bestuur in Nederland gegeven. Het besluit van de commissaris is in lijn hiermee. Commissaris van de Koning Leen Verbeek: “Het zijn bijzondere tijden in Nederland en dat vraagt improvisatie en flexibiliteit van ons allemaal. Een burgemeestersprocedure moet zorgvuldig gebeuren. Persoonlijk contact is voor een goed beeld van sollicitanten essentieel. Daarnaast kan de procedure vanwege het vertrouwelijke karakter niet via de digitale weg gedaan worden. De wet biedt deze ruimte niet. Afhankelijk van de ontwikkelingen hoop ik dat de procedure zo snel mogelijk weer kan worden opgestart.”

Tot het moment van de installatie van de nieuwe Kroonbenoemde burgemeester blijft mevrouw Ineke Bakker waarnemend burgemeester van Urk.

Veiligheidsregio vaardigt noodmaatregel uit

In de strijd tegen het coronavirus heeft de veiligheidsregio Flevoland de volgende regeling vastgesteld. Deze is van kracht in de volgende gemeenten: Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

Het is verboden om openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de
Gemeentewet, samenkomsten in voor het publiek toegankelijke gebouwen en bijbehorende erven en
samenkomsten in besloten sfeer te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren dan wel te laten ontstaan
waar meer dan honderd personen gelijktijdig samenkomen, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel
te nemen. Dit verbod is niet van toepassing op de dagelijkse gang van zaken in het openbaar vervoer en
in gebouwen en bijbehorende erven van overheidsinstellingen en zorginstellingen.

Eet- en drinkgelegenheden moeten worden gesloten. Uitgezonderd zijn bedrijfskantines en horeca voor hotelgasten. Deze zijn niet voor publiek geopend. Ook sport- en fitnessclubs gaan dicht. Hieronder vallen ook zwembaden, sporthallen en sportvelden. De regeling geldt ook voor sauna’s en seksgelegenheden. Tot slot gaan ook de coffeeshops dicht, behalve voor zover uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van softdrugs (afhaalfunctie). Deze verboden gelden niet voor de hulpdiensten en voor door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen (categorieën van) gevallen. Alle aanwijzingen door daartoe bevoegde ambtenaren dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

Kandidaten voor Han Lammers Fonds gezocht

Het Han Lammers Fonds (HLF) ondersteunt jonge Flevolanders, die een kunst en cultuur opleiding volgen en hun talent verder willen ontwikkelen. Het Fonds is opgericht ter gelegenheid van het vertrek van de 1e commissaris van de Koningin van Flevoland: Han Lammers. Door toekenning van beurzen, levert het Han Lammers Fonds een bijdrage aan de versterking van cultureel talent in Flevoland. Eenmaal per jaar wordt door het fonds een beurs ter waarde van €5000 euro uitgereikt aan een bijzonder Flevolands talent.

Je kunt in aanmerking komen voor deze beurs als je voldoet aan onderstaand profiel:

  • Je bent tussen de 18 en 25 jaar
  • Je volgt een opleiding of bent afgestudeerd
  • Je toekomst ligt in de professionele beoefening van kunst en cultuur
  • Je hebt aantoonbaar talent en kunt dat ondersteunen door middel van een duidelijke motivering en referenties
  • Je woont in Flevoland
  • Je kunt een financiële impuls gebruiken om een extra stap in je ontwikkeling te zetten
  • Maak concreet wat jij met deze beurs gaat doen en waarom deze beurs voor jou zo belangrijk is. Na afloop wordt er van je verwacht dat je verslag doet en verantwoording aflegt.

Denk je in aanmerking te komen voor een bijdrage van het Han Lammers Fonds, vul dan voor 1 april 2020 het aanvraagformulier via de website van flevoland.nl.

Lelystedeling Ab Strijker wint Groene Pluim

Ab Strijker wint de Groene Pluim 2020 van Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF). De pluim is overhandigd door directeur Vera Dam van Natuur en Milieufederatie Flevoland. De prijs wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze inzet voor een groen Flevoland. Dit keer was het thema ‘bomen’. Het thema is geïnspireerd door Plan Boom, een project waarbij we de komende vier jaar 10 miljoen bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in het buitengebied in heel Nederland gaan planten. Voor en door burgers.

In totaal waren 14 Flevolandse personen en organisaties genomineerd, vanwege de bijzondere bijdrage die ze leveren aan het thema bomen. Alle genomineerden staan op de website van de federatie. Vera Dam, directeur van Natuur en Milieufederatie Flevoland: “Het was voor de jury dit keer lastig kiezen omdat er zoveel bijzondere en inspirerende genomineerden waren. Uiteindelijk is Ab Strijker uit Lelystad dit jaar gekozen voor de Groene Pluim vanwege zijn jarenlange inzet om Lelystedelingen te betrekken bij de prachtige en bijzondere bomen die Lelystad rijk is. Hij heeft samen met andere het boekje ‘bijzondere bomen in Lelystad’ gemaakt, waarvan inmiddels alweer een derde druk is verschenen. Ab maakt met veel zorg en aandacht ook alle bomenfoto’s zelf.

Ab Strijker reageerde blij verrast: “Ik voel mij zeer vereerd dat ik de Groene Pluim heb mogen ontvangen.” Tegelijk nodigt hij ook iedereen uit om een gratis exemplaar van zijn ‘Bijzonder Bomenboekje’ op te halen in de Duurzaamheidswinkel Lelystad (voormalig postkantoor gelegen tegenover het stadhuis).

De Groene Pluim

De wisselbokaal Groene Pluim is  ontworpen door de Flevolandse kunstenaar Vincent van Ginneke.
Bezoek voor een overzicht van de winnaars van de afgelopen jaren de website van de federatie

12 kandidaten voor vacature burgemeester Urk

Op de vacature voor burgemeester van de gemeente Urk hebben 12 personen bij commissaris van de Koning Leen Verbeek hun interesse kenbaar gemaakt. Onder de sollicitanten bevinden zich 2 vrouwen en 10 mannen.

Achtergrond sollicitanten

Van de 12 sollicitanten zijn 8 personen met dagelijkse bestuurservaring in het openbaar bestuur. Naar politieke kleur is de verdeling als volgt: 4 SGP, 2 CDA, 1 ChristenUnie, 1 PVV, 1 VVD en 1 van een lokale partij.
Van 2 kandidaten is geen politieke achtergrond bekend.

Vacature

De sollicitatietermijn liep van 21 januari 2020 tot 11 februari 2020. Het burgemeestersambt in Urk is sinds 19 september 2019 vacant door het vertrek van burgemeester Pieter van Maaren. Sindsdien neemt Ineke Bakker het ambt waar.

Hoe verder

Op 16 januari 2020 heeft de gemeenteraad het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. De komende tijd staat voor de commissaris van de Koning in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. De commissaris let daarbij op de benoembaarheid van een kandidaat. Daarna zal hij met de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken.
Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Urk te kiezen. Tegelijkertijd zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de procedure.
De minister legt deze voordracht aan de Ministerraad voor, waarna de burgemeester bij Koninklijk Besluit wordt benoemd. In september kan de gemeente Urk zijn nieuwe burgemeester verwachten.

Proef met waterstofbus vanaf 2021 ook in Flevoland

Vanaf januari 2021 start een proef van twee jaar met het reizen met een waterstofbus in drie noordelijke provincies. Gedeputeerde Jan de Reus: “De provincie Flevoland zet zich in voor experimenten met waterstof. Dit is een begin. We hopen op termijn de lijn verder naar Lelystad door te trekken en op die wijze ook de potentie voor een waterstofvulpunt te vergroten. Met deze ontwikkeling komt het duurzaam reizen met de bus over langere afstanden een stap dichterbij. Een ontwikkeling die past bij de ambities voor de verduurzaming van de mobiliteit in Flevoland.”

Opwaardering bestaande touringcar
Arriva laat een bestaande touringcar ombouwen naar een bus die op waterstof rijdt. Deze bus kan 100 km/u rijden op één van de langste HOV-lijnen (hoogwaardig openbaar vervoer) in Nederland, tussen Emmeloord en Groningen. Arriva gaat deze proef met de touringcar in 2021 en 2022 uitvoeren met steun van de provincies Groningen, Flevoland, Fryslân en het OV-bureau. Zo geven de partijen samen een belangrijke impuls aan een duurzamer hoogwaardig openbaar vervoer. De opwaardering van een bestaande dieselbus naar een waterstofbus is een mooi voorbeeld van Circulaire Economie en inspiratie voor verduurzaming van de touringcarsector.

1 2 3 12