Veiling Walibi Holland levert € 10.000 op voor Stichting Opkikker

Ruud Sliphorst (l) ontvangt de cheque uit handen van Mascha van Till (r) | Foto: Walibi

Zaterdagmiddag 16 maart organiseerde Walibi Holland een unieke veiling waarbij diverse onderdelen van de oude achtbaan Robin Hood onder de hamer gingen. De totale opbrengst was € 9.630,00 die door de directeur van Walibi Holland, Mascha van Till werd verhoogd naar € 10.000. Dit komt ten goede aan Stichting Opkikker die met dit bedrag 350 gezinnen met een ziek kind kan uitnodigen voor een compleet verzorgde dag in Walibi Holland. Zieke kinderen en hun families krijgen hiermee een positieve boost tijdens een zware periode van ziekte.

Lees meer

Motie vermelding Zeewolde op routeborden A6 aangenomen

Op de Provinciale Staten vergadering van 28 februari diende de VVD een motie in om de routeduiding Zeewolde weer op de boden A6 / N305 richting Zeewolde te krijgen. De motie kreeg een ruime meerderheid. De provincie gaat nu in gesprek met Rijkswaterstaat. “Ik kreeg veel vragen van met name Zeewoldenaren over het verdwijnen van Zeewolde op de routeborden op de A6”, aldus indiener Eduard Plate. “En de uitleg van Rijkswaterstaat waarom Zeewolde was verdwenen wisselde. Via de A27 zou sneller zijn, het zou weer terugkomen, men wilde alleen Almeerse wijken op dat stuk A6. Maar bij mensen op weg naar Zeewolde werkt het verwarrend. Ook al heb je Google Maps op je telefoon”. Lees meer

Subsidie voor nieuwe initiatieven recreatie en toerisme

Vier projecten krijgen voor 2019 subsidie zodat er in de provincie Flevoland voor bezoekers en inwoners nog meer te beleven valt. De subsidieregeling is begin 2018 in het leven geroepen met het vaststellen van het beleidsplan Recreatie en Toerisme. Initiatieven van nieuwe of bestaande projecten die de beleving van het Verhaal van Flevoland als ‘NIEUW LAND OP DE ZEEBODEM’ vergroten komen voor de subsidie in aanmerking. Lees meer

Vijf nieuwe partners voor Flevolandse Energie Agenda (FEA)

Vijf Flevolandse woningcorporaties zijn op maandag 11 maart officieel partner geworden van de Flevolandse
Energie Agenda. Het gaat om Centrada (Lelystad), GoedeStede (Almere), Harmonisch Wonen (Lelystad),
Mercatus (Noordoostpolder) en Patrimonium(Urk). Daarmee deelt het grootste deel van de Flevolandse
woningcorporaties de ambitie van de FEA om in 2050 Flevoland CO2-neutraal te laten zijn. De
woningcorporaties Woonpalet (Zeewolde) en OFW (Dronten) hebben al eerder hun handtekening onder de
Agenda gezet. Lees meer

1 2 3 4 5 17