SP steunt protestactie Floriade

Op donderdag 30 november is er nabij het Atlantisstraand een actie van een aantal burgers die van harte ondersteund wordt door de SP. Tijdens deze actie willen de betrokken burgers laten horen dat zij het niet op prijs stellen dat er een Floriade wordt georganiseerd met gemeenschapsgeld.


De leus: ”Geen Floriade van ons geld” en “Floriade groen kost teveel poen” gaan de inwoners van Almere de komende tijd vaker horen. Het laten horen van de stem van de inwoners van Almere begint klein, maar zal dan aanzwellen in de richting van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Op 21 maart 2018 kunnen de burgers namelijk duidelijk aangeven wat zij vinden van en wat zij willen met de Floriade.

Door op een partij te stemmen die zich heeft uitgesproken voor een Floriade die NIET met gemeenschapsgeld wordt georganiseerd, kan men dan ook echt het verschil maken. De initiatiefnemers hopen zoveel mogelijk bezorgde burgers te mogen verwelkomen op donderdagochtend 30 november rond 11.00 uur bij het Atlantisstrand.