SP Tweede kamerlid bezoekt PI Almere

As. donderdag om 09:30 zal het SP Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (woordvoerder Justitie en Veiligheid) samen met Hans Everhard, raadslid SP-Almere, de Penitentiaire Inrichting Almere bezoeken.Zij gaan met het personeel in gesprek over hun zorgen omtrent de sluiting van de PI, dit ter voorbereiding op het debat in de Tweede Kamer op 6 september over het gevangeniswezen (en de sluitingen).

Sluiting van de PI Almere zou betekenen dat:

  • 250 medewerkers hun baan verliezen,
  • Indirecte werkgelegenheid staat onder druk, veel toeleveranciers en (productie) bedrijven zijn grotendeels afhankelijk van de PI,
  • Ontwikkeling werkgelegenheid loopt al achter terwijl inwoneraantal stijgt,
  • Belangrijke speerpunt voor de gemeente Almere is de aanpak van jeugdcriminaliteit in de vorm van deTop- X aanpak. Voor deze multidisciplinaire aanpak is het essentieel dat diverse ketenpartners bij jongvolwassen gedetineerden al tijdens detentie interventies kunnen inzetten. Nabijheid is hierbij zeer belangrijk voor de effectiviteit.
  • De Instelling Stelselmatige Daders (ISD) van de PI Almere is de grootste ISD-instelling van Nederland (72 plaatsen). De ISD wordt gezien als een succesvolle methode om recidive tegen te gaan door haar persoonsgerichte benadering van veelplegers. Doordat veelplegers met een ISD-maatregel gedurende hun behandeling van 2 jaar zowel intra- als extramuraal verblijven, is een nauwsluitende samenwerking nodig tussen PI en lokale zorg- en maatschappelijke partners. Die is er in Almere.
  • Voor de effectiviteit van de ISD- maatregel is plaatsing in de (buurt van de) eigen woonplaats
    essentieel.