Statuten ‘Oogsterwold’ geregeld door Almeer Notaris

Bestuur Oogsterwold bij notaris Van der Meer (foto: aangeleverd)

Door bemiddeling van Mooi Zo Goed Zo kan ‘ Oogsterwold’ een stichting worden. De heer Auke van der Meer van Almeer Notaris heeft, vanuit maatschappelijke betrokkenheid, een grote bijdrage geleverd aan het opstellen van de statuten voor de stichting.

Oogsterwold is een kennisplatform ter ondersteuning van stadslandbouw op de kavels van Oosterwold; het ecologisch produceren van voedsel voor de bewoners zelf en voor hun nabije omgeving. Samen met deze bewoners wil Oogsterwold werken aan hoogwaardige en duurzame verbouw, voedselverwerking en vermarkting van hetgeen op de kavels wordt verbouwd en geoogst.
Door het delen van kennis en ervaring tussen Oosterwolders onderling wil Oogsterwold een bijdrage bieden aan stadslandbouwprojecten in Oosterwold. Daarbij is verbinding het kernbegrip bij uitstek.

Oogsterwold heeft ook een facebookgroep, Oogsterwold, waar wetenswaardigheden en bijzonderheden kunnen worden uitgewisseld, waar vragen kunnen worden gesteld die door mede-Oosterwolders worden beantwoord en waarop de themabijeenkomsten die Oogsterwold organiseert, worden aangekondigd. Ook heeft Oogsterwold een website.

Door het oprichten van een stichting is het voor ‘Oogsterwold’ vanaf nu ook mogelijk om grootschaligere activiteiten te gaan ontwikkelen.

Mooi Zo Goed Zo, onderdeel van De Schoor, welzijnswerk Almere, ondersteunt en bemiddelt voor verenigingen en stichtingen die bijdragen aan een leefbare stad. Mooi Zo Goed Zo helpt hen bijvoorbeeld bij het vinden van sponsoring in de vorm van materialen, middelen, mankracht of expertise.
Meer weten? Kijk dan op www.mooizogoedzo.nl.

Deel dit bericht op social media!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin