Procedure werving nieuwe burgemeester Urk stopgezet

De procedure voor de werving van een nieuwe, Kroonbenoemde burgemeester voor de gemeente Urk is tijdelijk aangehouden. Dit heeft de commissaris van de Koning in Flevoland, Leen Verbeek besloten. De vertrouwenscommissie van de gemeente Urk is hierover geïnformeerd.

Het aanhouden van de procedure is een van de gevolgen van de maatregelen rond het beheersen van het Corona-virus. Vanwege de recente ontwikkelingen met betrekking tot het Corona-virus heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanvullende richtlijnen voor het openbaar bestuur in Nederland gegeven. Het besluit van de commissaris is in lijn hiermee. Commissaris van de Koning Leen Verbeek: “Het zijn bijzondere tijden in Nederland en dat vraagt improvisatie en flexibiliteit van ons allemaal. Een burgemeestersprocedure moet zorgvuldig gebeuren. Persoonlijk contact is voor een goed beeld van sollicitanten essentieel. Daarnaast kan de procedure vanwege het vertrouwelijke karakter niet via de digitale weg gedaan worden. De wet biedt deze ruimte niet. Afhankelijk van de ontwikkelingen hoop ik dat de procedure zo snel mogelijk weer kan worden opgestart.”

Tot het moment van de installatie van de nieuwe Kroonbenoemde burgemeester blijft mevrouw Ineke Bakker waarnemend burgemeester van Urk.

12 kandidaten voor vacature burgemeester Urk

Op de vacature voor burgemeester van de gemeente Urk hebben 12 personen bij commissaris van de Koning Leen Verbeek hun interesse kenbaar gemaakt. Onder de sollicitanten bevinden zich 2 vrouwen en 10 mannen.

Achtergrond sollicitanten

Van de 12 sollicitanten zijn 8 personen met dagelijkse bestuurservaring in het openbaar bestuur. Naar politieke kleur is de verdeling als volgt: 4 SGP, 2 CDA, 1 ChristenUnie, 1 PVV, 1 VVD en 1 van een lokale partij.
Van 2 kandidaten is geen politieke achtergrond bekend.

Vacature

De sollicitatietermijn liep van 21 januari 2020 tot 11 februari 2020. Het burgemeestersambt in Urk is sinds 19 september 2019 vacant door het vertrek van burgemeester Pieter van Maaren. Sindsdien neemt Ineke Bakker het ambt waar.

Hoe verder

Op 16 januari 2020 heeft de gemeenteraad het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. De komende tijd staat voor de commissaris van de Koning in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. De commissaris let daarbij op de benoembaarheid van een kandidaat. Daarna zal hij met de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken.
Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Urk te kiezen. Tegelijkertijd zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de procedure.
De minister legt deze voordracht aan de Ministerraad voor, waarna de burgemeester bij Koninklijk Besluit wordt benoemd. In september kan de gemeente Urk zijn nieuwe burgemeester verwachten.