Gemeente Almere gaat nauw samenwerken met beschermingsbewindvoerders

De gemeente Almere wil veel nauwer gaan samenwerken met de beschermingsbewindvoerders om mensen met schulden weer een perspectief te bieden. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente met Coomans Bewindvoering, De Schakel Bewindvoering, Humanitas Inkomensbeheer, Obin Bewindvoering, ZEKER Financiële Zorgverlening, MDF Flevoland, BCN-Almere, PLANgroep, en De Schoor het convenant Samen Verder getekend. Lees meer