Grote stap in samenwerking zorg voor personen met verward gedrag

Foto Maarten Feenstra

‘Personen met verward gedrag’ zijn landelijk regelmatig in het nieuws. De toegenomen zorgen rondom dit vraagstuk hebben geleid tot het instellen van een landelijk Schakelteam onder leiding van Onno Hoes. Om te zorgen voor betere aansluiting van de hulpverlening bij crisis, bij vervoer van patiënten en bij de opvang in tijdelijke voorzieningen en thuis is een samenwerkingsconvenant getekend met vele partijen. Lees meer