Dreigend tekort aan zorg- en welzijnspersoneel in Flevoland

Na jaren van dalende werkgelegenheid trekt de Flevolandse arbeidsmarkt van zorg en welzijn weer aan. Het aantal vacatures stijgt en regionale werkgevers geven aan dat zij moeite hebben om vacatures te vervullen. Met name voor verpleegkundigen (mbo en hbo) en verzorgenden IG dreigen tekorten. Zo blijkt uit de recent verschenen arbeidsmarktpublicatie van werkgeversorganisatie Zowelwerk. Read more