Verslag erkenning Floriade door BIE

Op woensdag 15 november 2017 werd tijdens de Algemene vergadering van het Bureau International des Expositions (BIE) in Parijs de Floriade Almere 2022 officieel erkend als een A1 wereldtuinbouwtentoonstelling. Deze erkenning werd bezegeld met de overhandiging van een BIE-vlag aan de organisatoren van Floriade Almere 2022. Voor Almere was dit een belangrijk moment, omdat alleen met deze erkenning de Nederlandse overheid andere landen mag uitnodigen om als exposant aan de wereldtuinbouwtentoonstelling deel te nemen.

Tevens wordt de Floriade opgenomen in de agenda en de promotionele uitingen van de BIE. Voorafgaand aan deze erkenning hielden de Nederlandse ambassadeur in Parijs en de burgemeester van Almere korte toespraken over de Floriade, afgesloten met een Floriade Film. Zowel het thema ‘Growing Green Cities’ als de promotiefilm van Floriade Almere 2022 vielen op tussen de overige presentaties en werden zeer gewaardeerd door de toehoorders uit verschillende landen.

Aan het eind van het BIE-programma zijn contacten gelegd met onder meer Dubai en Beijing, die in de komende periode van een follow-up worden voorzien. Tevens werden interviews gegeven aan de aanwezige pers die positieve reportages opleverden.

In de namiddag is in twee aparte bijeenkomsten kennis uitgewisseld met de gemeente Parijs en de Frans-Nederlandse ontwikkelaar BPD-Marignan over de Floriade en het stadsproject ‘In Vivo’ waarmee Marignan de ‘City Award ‘Réinventer Paris’ heeft gewonnen. Dit woonproject wordt in Parijs gerealiseerd en is een voorbeeld van vernieuwende groene stad, met groene gevels van de gebouwen, waarvan één volledig wordt bekleed met microalgen, die ingezet worden in de gezondheidsindustrie. Beide gesprekken verliepen zeer positief met diverse vervolgacties.

De afvaardiging naar Parijs bestond uit vertegenwoordiger van de gemeente Almere, provincie Flevoland, de Floriade BV, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse ambassade in Parijs en de Nederlandse Tuinbouwraad.