Dr. Jansencentrum eerste tijdelijke zorglocatie

Afbeelding van Juraj Varga via Pixabay

Veiligheidsregio Flevoland maakt bekend dat in Emmeloord de voorbereidingen worden getroffen voor een tijdelijke zorglocatie. Corona-patiënten die geen medische ziekenhuiszorg nodig hebben, kunnen in het Dokter Jansencentrum terecht. Deze locatie biedt ook zorg aan corona-patiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis, maar nog niet naar hun huis of zorginstelling terug kunnen. Het centrum in de Noordoostpolder wordt hiervoor gereed gemaakt.

Andere locaties in de regio worden nog onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad hiervoor ook in aanmerking komt. Ook in Almere worden mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen) en GGZ worden ook extra tijdelijke zorglocaties onderzocht.

De realisatie van deze tijdelijke zorglocaties maakt deel uit van een pakket maatregelen met het oog op de voorbereiding op een groot aanbod van corona-patiënten. Het gaat om een gezamenlijk initiatief van de zorgsector. Huisartsen, (thuis)zorgorganisaties en ziekenhuizen in de regio werken hierbij nauw samen met GGD/GHOR Flevoland. Veiligheidsregio Flevoland ondersteunt de zorgsector bij dit initiatief.

Oproep aan Almeerders: een brief voor onze bewoners

Wil je iets doen in deze tijd om een ander een glimlach te bezorgen? Dan zou Zorggroep Almere het héél erg lief vinden als je een brief zou willen sturen naar de bewoners in de woonzorgcentra om hen een hart onder de riem te steken. Zij kunnen nu nauwelijks bezoek ontvangen en hebben dus weinig contact met anderen. Ook de zorgmedewerkers maak je hier heel blij mee want wij willen niets liever dan blije bewoners.

Je brief voor de bewoners kun je sturen naar:

Zorggroep Almere
t.a.v. Afdeling Communicatie
Randstad 22-01
1316 BN ALMERE

Flevoziekenhuis ziet verdenkingen toenemen

“We zien het aantal patiënten met een verdenking op op coranabesmetting geleidelijk toenemen. Op de Spoedeisende Eerste Hulp presenteren zich meer mensen met een vermoedelijke besmetting,” zo laat de woordvoerder van het Flevoziekenhuis weten.

Het Flevoziekenhuis heeft sinds 15.00 uur vandaag 5 patiënten waarbij het coronavirus is vastgesteld in geïsoleerde opname en 13 patiënten waarbij een verdenking is op het coronavirus.
Zij zijn in afwachting van een testresultaat. Zij verblijven allen in geïsoleerde opname.
De cijfers fluctueren sterk omdat er dagelijks nieuwe opnamen zijn en ook patiënten weer naar huis gaan.

Het Flevoziekenhuis heeft een aparte covid verpleegafdeling ingericht met een capaciteit van 52 bedden. Op dit moment volstaat dit. Het ziekenhuis is goed voorbereid op een eventuele verdere toename. Er zijn voldoende medewerkers om goede en veilige zorg te kunnen leveren. Ook is er dagelijks afstemming met zorgpartners en ziekenhuizen in de regio.

De volgende aanvullende maatregelen zijn nu van kracht:

 • Patiënten en bezoekers worden vanaf vandaag bij de hoofdingang bevraagd of zij klachten hebben van verkoudheid, hoesten, koorts, keelpijn. Als dat het geval is worden zij verwezen naar aparte covidpoli waar beschermende maatregelen worden genomen.
 • Polikliniekbezoeken worden zoveel mogelijk omgezet naar telefonische afspraken en consulten. Spoed en semispoed gaat door.
 • Bloedprikken kan nog steeds, wel met extra voorzorgsmaatregelen. Apotheek De Brug is ook geopend.
 • Het totaal aantal operaties wordt teruggebracht. Spoed en semispoed gaat door. Fors minder planbare operaties, zoals knie- en heupoperaties.
 • Patiënten mogen alleen nog tussen 10.00 en 15.00 uur bezoek ontvangen. Daarbij geldt:
  1 bezoeker per dag, per patiënt en maximaal een ½ uur. Als bezoek van een kind gewenst is, mag een begeleider mee. Uitzonderingen hierop zijn:
  § bezoek bij terminale of zeer zwaar zieke patiënten (de behandelend arts oordeelt hierover)
  § aanwezigheid partner rondom de bevalling bij Verloskunde
  § bezoek aan de afdeling Kindergeneeskunde

Bij coronapatiënten op zowel de speciale COVID-afdeling (cohortafdeling) als de Spoedeisende hulp en de Intensive care is GEEN BEZOEK mogelijk. Enige uitzondering hierop is een terminale of zwaar zieke patiënt, de behandelend arts oordeelt hierover.

Wijkteams Almere starten Coronamaatjes Almere

De Wijkteams in Almere zijn het initiatief Coronamaatjes Almere gestart, speciaal voor Almeerders met een kwetsbare gezondheid. Zij kunnen o.a. via de Facebookpagina coronamaatjesalmere hulp vragen. Daarnaast kunnen actieve bewoners die iets voor deze mensen willen doen, zich hier ook aanmelden.

Coronamaatjes Almere verbindt inwoners van Almere met een kwetsbare gezondheid met buurtgenoten die hen op afstand gezelschap willen houden of praktische hulp willen bieden. Dat kan op verschillende manieren:

 • telefoonmaatje: dagelijks een kwartier bellen. Vrij in te vullen afhankelijk van wat jullie allebei fijn vinden. Je kunt bijvoorbeeld samen Wordfeud, Skipbo of andere gezelschapsspelletjes spelen op afstand via de computer.
 • boodschappenmaatje: breng of krijg boodschappen op de deurmat, houd je hierbij aan de hygiënevoorschriften van het RIVM
 • Hond uit laten, contact alleen bij de deur.

Meer weten? Kijk dan ook op www.deschoor.nl/coronamaatjesalmere

Veiligheidsregio vaardigt noodmaatregel uit

In de strijd tegen het coronavirus heeft de veiligheidsregio Flevoland de volgende regeling vastgesteld. Deze is van kracht in de volgende gemeenten: Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

Het is verboden om openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de
Gemeentewet, samenkomsten in voor het publiek toegankelijke gebouwen en bijbehorende erven en
samenkomsten in besloten sfeer te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren dan wel te laten ontstaan
waar meer dan honderd personen gelijktijdig samenkomen, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel
te nemen. Dit verbod is niet van toepassing op de dagelijkse gang van zaken in het openbaar vervoer en
in gebouwen en bijbehorende erven van overheidsinstellingen en zorginstellingen.

Eet- en drinkgelegenheden moeten worden gesloten. Uitgezonderd zijn bedrijfskantines en horeca voor hotelgasten. Deze zijn niet voor publiek geopend. Ook sport- en fitnessclubs gaan dicht. Hieronder vallen ook zwembaden, sporthallen en sportvelden. De regeling geldt ook voor sauna’s en seksgelegenheden. Tot slot gaan ook de coffeeshops dicht, behalve voor zover uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van softdrugs (afhaalfunctie). Deze verboden gelden niet voor de hulpdiensten en voor door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen (categorieën van) gevallen. Alle aanwijzingen door daartoe bevoegde ambtenaren dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

1 2 3 8